منوی کاربر

در نشست کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران : ناهماهنگی متولیان، صنعت مد و پوشاک را ضعیف کرده است