منوی کاربر

۲۲۰ هزار نفر در صنایع نساجی و پوشاک اشتغال به‌کار دارند