منوی کاربر

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: ضرورت حمایت مدیریتی در اجرای سند عملیاتی توسعه پوشاک و کفش