منوی کاربر

قیمت پنبه در بازارهای بین المللی به بالاترین حد خود در ده سال اخیر رسید