منوی کاربر

اهداف انجمن

 

1- ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات اعضاء، وضعیت و جایگاه رقبا در بازارها، فروشندگان مواد اولیه کمیاب و اطلاعات بازرگانی مورد نیاز اعضاء .

 

2- کمک به برگزاری آموزش‌های کاربردی و حین کار فنی-تخصصی و مدیریتی مورد نیاز اعضاء و کارکنان واحدهای عضو (با حداکثر بهره‌گیری از امکانات موجود کشور) .

   

3- کمک به ارتقاء کمی و کیفی، کاهش ضایعات، هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات اعضاء در بازارهای داخلی و خارجی (با بهره‌گیری از مشاورین توانمند و صاحب‌نظر) .

  

4-    تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندی‌های اعضاء همراه با آدرس، مشخصات و نمونه تولیدات آنها و زمینه‌سازی کسب بازارهای جدید و توسعه پیمانکاری و زنجیره‌های تولید با صنایع بزرگ (داخلی و خارجی) .

 

  5- شرکت در نمایشگاه‌های (داخل و خارج)، معرفی تولیدات و کمک به بازاریابی، فروش و صادرات تولیدات اعضاء .

   

6- کمک به تهیه و تأمین ابزار و مواد اولیه کمیاب مورد نیاز اعضاء .

  

7- معرفی آخرین دستاوردهای فناوری در صنایع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء .

 

  8- فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای بزرگ و کلی با مشتریان داخلی و خارجی برای اعضاء .

 

 9- همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در تدوین سیاست‌ها- دستورالعمل‌ها و تهیه و تدوین لوایح قانونی جهت ارائه به دولت و مجلس شورا اسلامی .

   

10-کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی (با همکاری اعضاء و بهره‌گیری از تسهیلات بودجه‌های سالیانه دولت) .

   

11-  مذاکره با بانک‌ها و جلب همکاری آنها جهت تأمین اعتبارات نوسازی و بازسازی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء .

  

12- برگزاری همایش‌های تخصصی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران با تجربه (از داخل و خارج از کشور) و کمک به ارتقاء اطلاعات و توانایی‌های علمی و تخصصی اعضاء .

   

13- دفاع از منافع اعضاء در مجاع حقوقی داخلی و بین‌المللی .

 

  14- تهیه نشریه و بولتن‌های تخصصی و خبری مورد نیاز اعضاء (در صورت لزوم) .

 

  15-  مشارکت در اجلاس‌ها و کمیسیون‌های مشترک با دیگر کشورها و همکاری در تهیه یاداشت‌های تفاهم و کسب بازارهای جدید در دیگر کشورها .

 

  16- تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و پیشنهاد جهت قیمت‌گذاری براساس سیاست‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت .

 

 17-تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت با همکاری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن .

 

 18-  تدوین آیین‌نامه‌های انطباقی برای مرغوبیت کالا، کاهش میزان انرژی، مسایل زیست‌محیطی و گرفتن اختیارات لازم برای انجام وظایف تدوین شده .

   

19- تنظیم تعرفه‌های قیمت داخلی، تعرفه‌های صادراتی و نیز تعرفه‌های واردات کالا و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب در هیأت‌دولت بر اساس سیاست‌های دولت و ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت .

  

20-  فراهم کردن زمینه‌های توسعه فعایت‌های تحقیقاتی کاربردی صنعتی و معدنی از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه .

   

21-  کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به‌منظور تأمین نیازهای مالی .


کلمات کلیدی :