منوی کاربر

به نام آفریننده هستی

انجمن تخصصی همگن نساجی در سال 1378 تاسیس گردید و در سال 1379 به عنوان اولین انجمن تخصصی همگن در ایران به شماره یک از وزارت صنایع و معادن مجوز فعالیت گرفت و متعاقب آن انجمن های تخصصی دیگر در استان مجوز فعالیت گرفته و اولین خانه صنعت و معدن ایران در آذربایجانشرقی به ثبت رسید.

در طول پانزده سال فعالیت انجمن فراز و نشیب های فراوان وجود داشته که عامل اصلی ناشی از سیاست, برنامه و برخورد دولت های مختلف با تشکیلات مردم نهاد ( N.G.Oها) می باشد.

با توجه به اینکه صنعت سنتی نساجی در استان طبق شواهد و قراین موجود قدمت شش هزار ساله دارد و صنعت ماشینی نساجی در استان بیش از یک صد و پنجاه سال قدمت دارد, لذا این صنعت از بعد تاریخی, فرهنگی و تکنولوژی از غنای لازم برخوردار بوده و قرن ها محوریت اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه بوده است.

در حال حاضر بیش از هشتصد واحد صنعتی و هزاران واحد کارگاهی و صنفی, که بیشتر واحدهای صنفی و کارگاهی در زمینه صنایع فرش و پوشاک در استان فعال می باشند.

بخشی از اهداف انجمن حمایت از توسعه پایدار, شکوفایی, رفع مشکلات, ارتباط بین اعضا, دولت و سایر تولیدکنندگان در سطح استانی, ملی و بین المللی می باشد.

امیدواریم با برنامه ریزی و نگاه سیستمی تنگناهای سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت صنعت نساجی توسط دولت محترم در سطح استان رفع گردیده تا با همت کارآفرینان و همکاران عزیز و استفاده از تکنولوژی و دانش نوین این صنعت به جایگاه واقعی خود با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی موجود ارتقا یابد


کلمات کلیدی :