برای دریافت فایل اساسنامه کلیک کنید:

به استناد ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تصویب‌نامه‌ شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شورای عالی اداری و آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت به شماره 1547/2015/17092 مورخ 9/4/78 و به منظور مشارکت مردمی صاحبان صنایع و معادن در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و حل مشکلات اجرایی و ایجاد و حفظ هماهنگی بین اعضاء صنایع و معادن همگن و بهره‌برداری شایسته و بهینه از کلیه ظرفیت‌های موجود صنعتی و معدنی نیروی انسانی و ارتباط منطقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات، انجمن تخصصی صنایع / معادن همگن ---- استان ---- که از این پس انجمن نامیده می‌شود و تشکلی غیر تجاری ، غیرانتفاعی  و غیرسیاسی می‌باشد ، تشکیل می‌شود که طبق مواد این اساسنامه در چارچوب مقررات حاکم شروع به‌کار نموده و اداره خواهد شد.

فصل اول: کلیات

نام، نوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی ، کمیسیون، موضوع و اهداف.

ماده 1: نام موسسه: انجمن تخصصی صنایع/معادن همگن استان آذربایجانشرقی می‌باشد و نوع آن غیرتجاری، غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی می باشد.

ماده 2: مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

ماده 3: تابعیت انجمن ایرانی است.

ماده 4: مرکز اصلی انجمن شهر تبریز و حوزه فعالیت آن در سطح استان آذربایجان شرقی است.

تبصره 1: در صورت نیاز، هیأت مدیره می‌تواند مرکز انجمن را تغییر داده و در این صورت باید مراتب را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع داده و در روزنامه‌ای که طبق این اساسنامه برای آگهی‌ها تعیین می‌شود، درج گردد.

تبصره 2: انجمن می‌تواند دفاتری را با تصویب هیأت مدیره در هر شهرستان داخل استان مربوط تأسیس نماید و مراتب را به اطلاع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برساند. نحوه فعالیت دفتر را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

ماده 5 : کمیسیون اصلی : کمیسیونی است که مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وظیفه ی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکلهای صنعتی و معدنی ، بررسی و تأیید اساسنامه انجمن استانی را وفق قوانین و دستورالعمل های جاری دارد که در این اساسنامه به اختصار کمیسیون اصلی نامیده می شود.

ماده 6 - کمیسیون فرعی : کمیسیونی است که مستقر در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوده و وظیفه ی نظارت بر عملکرد انجمن های تخصصی همگن استان و بررسی مستندات و همچنین حضور در مجامع عمومی انجمن را دارد که در این اساسنامه به اختصار، کمیسیون فرعی نامیده می شود.

ماده 7-موضوع واهداف انجمن:

1- ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات و اطلاعات بازرگانی مورد نیاز اعضاء و وضعیت و جایگاه رقبا در بازار.

2-کمک به برگزاری آموزش‌های کاربردی و حین کار فنی ـ تخصصی و مدیریتی مورد نیاز اعضاء و کارکنان واحدهای عضو.

3-کمک به ارتقاء کمی و کیفی، کاهش ضایعات، هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات اعضاء در بازارهای داخلی و خارجی (با بهره‌گیری از مشاورین توانمند و صاحب‌نظر).

4- تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندی‌های اعضاء همراه با آدرس، مشخصات و نمونه تولیدات آنها و زمینه‌سازی کسب بازارهای جدید و توسعه پیمانکاری و زنجیره‌های تولید با صنایع بزرگ (داخلی و خارجی).

5-برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین اعزام هیات های تجاری به منظور معرفی و عرضه محصولات در نمایشگاه های فوق.

6-معرفی تولیدات و کمک به بازاریابی، فروش و صادرات تولیدات اعضاء.

7-کمک به تهیه و تأمین ابزار و مواد اولیه مورد نیاز اعضاء.

8-معرفی آخرین دستاوردهای فناوری در صنایع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء.

9-فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای بزرگ و کلی با مشتریان داخلی و خارجی برای اعضاء.

10-همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در تدوین سیاست‌ها ـ دستورالعمل‌ها و تهیه و تدوین لوایح قانونی

11- کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی با همکاری اعضاء.

12-مذاکره با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت جلب همکاری آنها برای تأمین اعتبارات ایجادی و توسعه و نوسازی و بازسازی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.

13-برگزاری همایش‌های تخصصی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران با تجربه (از داخل و خارج از کشور) و کمک به ارتقاء اطلاعات و توانایی‌های علمی و تخصصی اعضاء.

14-دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقی داخلی و بین‌المللی. ( در صورت لزوم و با کسب مجوزهای قانونی).

15-تهیه و انتشار خبرنامه ، نشریه و پایگاههای خبری ( در صورت لزوم و با کسب مجوزهای قانونی).

16-مشارکت در اجلاس‌ها و کمیسیون‌های داخلی و مشترک با دیگر کشورها و همکاری در تهیه یادداشت‌های تفاهم و کسب بازارهای جدید در دیگر کشورها.

17-تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و پیشنهاد جهت قیمت‌گذاری بر اساس سیاست‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

18-همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت کالا ، تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن.

19-کمک به تدوین آیین‌نامه‌های انطباقی برای مرغوبیت کالا، کاهش میزان انرژی، مسایل زیست‌محیطی و گرفتن اختیارات لازم برای انجام وظایف تدوین شده.

20-همکاری لازم در خصوص تنظیم  قیمت گذاری داخلی، تعرفه‌های صادراتی و نیز تعرفه‌های واردات کالا و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت .

21-فراهم کردن زمینه‌های توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی کاربردی صنعتی و معدنی از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه.

22-کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به منظور تأمین نیازهای مالی.

23-کمک به فراهم‌سازی امکانات ورود و بهره‌گیری از سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی، فنون و تجربیات خارجی در جهت تقویت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت ایران.

24-کمک به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط

25-همکاری لازم در خصوص تعیین عمق ساخت داخل قطعات و محصول نهایی تولیدات مرتبط

26-اجرایی نمودن تفویض اختیارت قابل واگذاری وزارت صنعت، معدن وتجارت به انجمن های مربوطه

فصل دوم: شرایط عضویت و منابع مالی

ماده 8- انجمن دارای دو نوع عضویت می باشد:

الف - اعضای اصلی : کلیه صاحبان واحدهای صنعتی / معدنی همگن (اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره برداری و فعال)  مستقر در استان که واجد شرایط این اساسنامه باشند، در صورت ارائه تقاضا با تصویب هیات مدیره انجمن به عضویت اصلی پذیرفته می شوند.  

ب – اعضای غیر اصلی (اعضای وابسته – اعضای افتخاری) : کلیه واحد های صنعتی ، معدنی و تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط بخش صنعت و معدن علاقمند به فعالیت های انجمن می توانند به عنوان عضو غیر اصلی (عضو وابسته – عضو افتخاری) به عضویت انجمن درآیند.

تبصره : اعضاء غیر اصلی نمی توانند به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شوند و فاقد حق رای و شرکت در مجامع عمومی انجمن می باشند، در عین حال میتوانند از سایر ظرفیت ها و خدمات انجمن استفاده کنند.

ماده 9 : فهرست گروهها و فعالیت های همگن واجد شرایط عضویت در انجمن، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص، تعریف و اعلام می‌گردد.

ماده 10- شرایط عضویت:

1-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص حقیقی ( سرمایه گذاران خارجی حقیقی / حقوقی که با اخذ مجوز از مراجع قانونی فعالیت می نمایند نیز مجاز به عضویت در انجمن مربوطه می باشند )

2-نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد برای اشخاص حقیقی.

3-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه

4- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به‌طور مرتب

5-داشتن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره 1: واحدهایی که از سایر مراجع ذی صلاح قانونی اقدام به اخذ پروانه فعالیت نموده اند (پس از تطبیق مدارک در کمیسیون فرعی مبنی برفعالیت تولیدی/ صنعتی) نیز می توانند به عضویت انجمن مربوطه درآیند.

تبصره 2: دارندگان جواز تأسیس صنعتی / معدنی ( حقیقی – حقوقی ) با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد محل اجرای طرح، در صورت تأیید کمیسیون فرعی می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 3: اشخاص حقوقی صاحبان صنعت و معدن همگن می‌توانند عضو انجمن گردند، در این صورت بر اساس تبصره 3 دستورالعمل شماره 1/4012 منضم به نامه شماره 261737/60 مورخ 13/10/91 صدور پروانه تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی، صنعتی و معدنی اشخاص حقوقی که به عضویت انجمن‌های تخصصی و خانه‌های صنعت و معدن درمی‌‌آیند در صورتی می‌توانند نمایندگان خود را جهت عضویت در هیأت مدیره و بازرس این تشکل‌ها معرفی نمایند که در تصمیم‌گیری‌ها، وابستگی به سیستم دولتی از نظر مدیریت در تصمیم‌سازی‌ها نداشته باشند.

تبصره 4: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می‌شود ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

تبصره 5: تعیین ضوابط عضویت در انجمن از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیأت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می‌باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره 6: مؤسسان و مدیران انجمن نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در انجمن شوند.

تبصره 7: در صورت عدم پذیرش متقاضیان واجد شرایط در انجمن ، متقاضی می تواند موضوع را جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون فرعی منعکس نماید.

ماده 11- شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء :

1-آراء صادره از دادگاه قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو

2-تغییر شغل به نحوی که مغایر این اساسنامه باشد و یا ابطال پروانه بهره‌برداری

3-عدم پرداخت حق عضویت و عدم ایفای تعهدات مالی مصوب مجمع عمومی و هیات مدیره انجمن با توجه به مفاد این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال

4-درصورت احراز تخلف و عدم رعایت مفاد اساسنامه توسط عضو انجمن و تأیید کمیسیون فرعی

5- در صورت انقطاع رابطه همکاری نماینده معرفی شده از سوی عضو حقوقی انجمن، ( در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد شخص علی البدل جایگزین می گردد )

6-تبصره : رسیدگی به اعتراض اعضاء در خصوص تعلیق یا سلب عضویت به کمیسیون فرعی ارجاع می گردد.

تبصره : در صورت اعتراض به رای کمیسیون فرعی، موضوع جهت بررسی و اعلام نظر نهایی به کمیسیون اصلی منعکس می گردد.

ماده 12-  منابع مالی انجمن عبارتست از:

10-1-ورودیه برای هر عضو به مبلغ مصوب مجمع عمومی که فقط برای یک بار دریافت می‌گردد.

10-2-حق عضویت سالیانه به میزان مصوب مجمع عمومی

10-3- کمک‌های مالی داوطلبانه اعضاء و غیراعضاء در حد توانایی و اختیار آنها با تأیید هیأت مدیره

10-4-سایر دریافتی‌ها بابت ارائه خدمات به اعضاء با تصویب هیأت مدیره

تبصره : دریافت و جمع‌آوری هر گونه کمک، ورودیه و حق عضویت و غیره باید به موجب اسناد پرداختی قابل ارائه صورت گرفته و اصل آن به امور مالی انجمن تحویل داده شود.

ماده 13: کلیه اعضاء انجمن موظفند هر ساله حق عضویت خود را به موجب مستندات قابل ارائه پرداخت نموده و به امور مالی انجمن تحویل دهند.

تبصره 1: هیأت مدیره انجمن نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

تبصره 2: هر نوع هزینه بایستی بوسیله چک بانکی ( یا سایر روش های پرداختی به تأیید هیئت مدیره ) انجام و اسناد هزینه آنها مطابق مقررات مالی تنظیم گردد.

ماده 14: چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یک سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان کتباً اخطار داده می‌شود. در صورتی که حداکثر ظرف دو ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید، از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی و پرداخت حق عضویت معوق تا همان سال خواهد بود.

تبصره: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر اعضاء با هیأت مدیره است.

فصل سوم: ارکان انجمن تخصصی صنایع همگن

ماده 15- ارکان انجمن عبارتست از:

1-مجمع عمومی

2-هیأت مدیره

3-بازرس یا بازرسان

ماده 16: مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است که از اجتماع اعضای حقیقی و یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل به عنوان نماینده تام الاختیار عضو حقوقی تشکیل می‌شود، دعوت به مجمع عمومی توسط هیات مدیره ، طی انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مصوب انجمن و ارسال دعوت نامه کتبی به آدرس قانونی اعضاء به فاصله حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی صورت می پذیرد.

  هیات مدیره موظف است پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، طی نامه ای رسمی یک نسخه از آگهی دعوت به مجمع را به کمیسیون فرعی و خانه صنعت و معدن استان ارسال و نسبت به دعوت از نماینده ناظر ایشان اقدام نماید.

  آگهی‌های دعوت باید در روزنامه‌ای که بر اساس مفاد این اساسنامه معین می‌شود درج و مفاد آگهی دعوت می بایست حاوی عنوان، نوبت و موضوعات مجمع ، زمان و مکان برگزاری جلسه و سمت دعوت کننده باشد.

تبصره 1: عدم اطلاع رسانی (نامه رسمی) و دعوت از نماینده کمیسیون فرعی جهت حضور در مجامع عمومی انجمن ( پانزده روز قبل از برگزاری مجمع ) به منزله عدم اعتبار و وجاهت قانونی مجامع یاد شده می باشد.

مجمع عمومی دارای دو نوع اجلاس است:

1-مجمع عمومی عادی                                                                   2- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 17: مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سالی یک‌بار و در چهار ماهه اول هر سال طبق مقررات اساسنامه تشکیل و با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا ی اصلی انجمن در زمان مشخص شده رسمیت می‌یابد.

 در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، در مرحله دوم به بعد، آگهی تشکیل مجمع عمومی ظرف مدت 15 روز پس از عدم تشکیل جلسه قبلی منتشر می‌شود. مجمع فوق با حضور حداقل یک سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد.

تبصره 1:تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه یک نفر از افراد حاضر معتبر خواهد بود. نصاب لازم برای تصمیم‌گیری در مجمع عمومی مرحله دوم اکثریت نسبی آراء حاضران می‌باشد.

تبصره 2: در صورت استنکاف هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس یا بازرسان می‌توانند راساً نسبت به دعوت به مجمع عمومی اقدام نمایند.

 در صورت خودداری بازرسان از دعوت به مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیأت مدیره) یک سوم از اعضاء می‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. چنانچه هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام ننمایند، کمیسیون فرعی بعنوان ناظر و مسئول حسن انجام کار ( پس از انعکاس و هماهنگی با کمیسیون اصلی ) نسبت به برگزاری مجامع عمومی براساس مواد اساسنامه اقدام نماید.

تبصره3:در صورت عدم تشکیل رسمی جلسات مجمع عمومی عادی پس از سه بار دعوت، مجمع عمومی فوق‏العاده برای بررسی علل عدم تشکیل و همچنین در ارتباط با انحلال یا تعلیق فعالیت انجمن، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره 4: هیأت مدیره و بازرس می‌توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده تحت عنوان « مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده » برگزار نمایند.

 

ماده 18- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1-رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیأت مدیره و بازرسان

2-بررسی و تصویب صورت‌های مالی انجمن

3-انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا نشریه محلی استانی به منظور درج آگهی‌های مربوط به انجمن

5-تعیین خط ‌مشی انجمن

6-تصمیم‌گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل‌ها

7-شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسایلی که در چارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرار دارد، مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

 

ماده 19- مجمع عمومی فوق‌العاده: بنا به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضاء تشکیل می‌شود و اختیارات آن به شرح ذیل است:

1-پیشنهاد تصویب، تغییر و اصلاح اساسنامه و ارسال یک نسخه از آن پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان

تبصره 1 : هرگونه تغیر و اصلاح در مفاد اساسنامه تا پیش از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده، می بایست ده روز قبل از برگزاری مجمع توسط کمیسیون فرعی به کمیسیون اصلی ( جهت بررسی و اعلام نظر ) منعکس گردد.

2-عزل انفرادی یا اجتماعی اعضای هیأت مدیره یا بازرس و انتخاب ومعرفی اعضای جدید به کمیسیون فرعی

3-تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء

4-تعیین محل مرکز اصلی و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این زمینه

5-پیشنهاد انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیأت تسویه به کمیسیون فرعی

 

ماده 20: جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره1 : چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول حد نصاب لازم را بدست نیاورد ، آگهی دعوت برگزاری نوبت دوم مجمع مذکور به فاصله 15 روز از زمان جلسه نوبت اول منتشر شده و جلسه نوبت دوم  با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو سوم آراء حاضرین ، نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 21: اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم بعمل آید.

ماده 22: حق رأی در مجامع عمومی غیرقابل انتقال به دیگری است. رأی‌گیری در مجامع عمومی از اعضای اصلی به‌عمل می‌آید. هریک از اعضای مجمع می تواند وکالت یک عضو مجمع را به منظور حق رای داشته باشد.

ماده 23: انتخاب هیأت مدیره و بازرسان انجمن با رأی کتبی و مخفی باید صورت گیرد .

ماده 24: اعضای حقوقی نمی توانند بیش از یک نماینده به مجمع  معرفی نمایند و نماینده معرفی شده وکالت بیش از یک عضو را نمی‌تواند داشته باشد.

 

ماده 25- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:

1-مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی، دو ناظر (نماینده کمیسیون فرعی و نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان) اداره می‌شود. عدم حضور ناظرین در مجامع یاد شده، در صورتی که ترتیبات دعوت به مجامع وفق این اساسنامه رعایت شده باشد ، نافی اعتبارتصمیمات مجمع نخواهد بود.

2-ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس هیأت مدیره ریاست جلسه بر عهده مسن‌ترین عضو هیأت مدیره خواهد بود.

3-هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد خواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می‌باشد.

4-از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه مجمع خواهد رسید.

5-کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات و آرای مأخوذه، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه و نسخه‌ای از آنها باید جهت بررسی و تأیید، به کمیسیون فرعی ( جهت بررسی و تایید به کمیسیون اصلی ) ارسال گردد.

6-مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود.

7-منتخبین مجامع عمومی میبایست با امضای ذیل صورتجلسات، اعلام قبول مسئولیت نمایند.

 

ماده 26: هیأت مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می‌باشد.

 تعداد اعضای اصلی  هیأت مدیره حداقل پنج نفر و تعداد اعضای علی‌البدل هیأت مدیره دو نفر می‌باشد که برای مدت سه سال از بین اعضاء انتخاب می‌گردند.

تبصره 1 : افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره با تصمیم مجمع عمومی می باشد.

تبصره 2 : در صورت عزل، استعفا، فوت یا از دست دادن شرایط عضویت هر یک از اعضاء، عضو علی البدل به ترتیب رای مأخوذه به عضویت اصلی درآمده و جایگزین فرد مذکور می گردد.

تبصره 3 : چنانچه تعداد اعضای اصلی در صورت عزل، استعفا، فوت یا از دست دادن شرایط عضویت به تعداد کمتر از نصف برسد، هیئت مدیره می بایست ترتیبات انتشار آگهی دعوت برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع تجدید انتخابات هیأت مدیره طی پانزده روز پس از آن داده شود.

تبصره 4 : در صورت احراز وجود ممانعت قانونی شخصی برای هر یک از منتخبین هیأت مدیره یا بازرس که منجر به عدم امکان ثبت تصمیمات مجمع و هیأت مدیره نزد اداره ثبت شرکتها گردد، به ترتیب آرای مأخوذه طی مجمع عمومی مربوطه ، از افراد جایگزین بهره مند شده و در صورت نیاز صورتجلسات اصلاحی تنظیم خواهد شد.

تبصره 5 : تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیت‌ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود. ( حداکثر شش ماه پس از زمان قانونی برگزاری انتخابات انجمن )

 

ماده 27: اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر دو هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می‌شود، از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار برای دوره سه ساله انتخاب و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه‌، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنین انجام تشریفات قانونی به کمیسیون فرعی تسلیم می‌نمایند. همچنین هیأت مدیره حسب نیاز، میتواند سمتهای دیگری را تعیین و اعضای هیأت مدیره را جهت تصدی آن انتخاب نماید.

تبصره1 : هیأت مدیره  باید یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف اجرایی خود را به وی تفویض نماید.

تبصره2 :  در صورتی که دبیر انجمن از اعضاء هیأت مدیره نباشد، می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید.

تبصره 3: هیچکس نمی‌تواند در بیش از یک انجمن همگن استان مربوطه عضو هیأت مدیره باشد.

ماده 28 : جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با رأی حداقل یک سوم کل اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

 

تبصره 2 :  غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره گردد، موجب عزل از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره 3 : تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده اعضای هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره 4 : جلسات هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار با دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.  در صورت نیاز، هیأت مدیره ترتیبات و افزایش دفعات و زمانبندی جلسات خود را تعیین و مصوب خواهد نمود.

ماده 29: هیأت مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پس از اخذ تایید مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره از کمیسیون فرعی ، نسبت به انجام تشریفات قانونی نزد اداره ثبت شرکتها اقدام و  حداکثر سه ماه پس از ثبت قانونی ، حسابی به نام انجمن با رعایت مفاد اساسنامه در یکی از بانک‌های کشور  افتتاح  و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور نگهداری نماید.

ماده 30- نحوه مکاتبات و اسناد انجمن:

1-قراردادهای تعهدآور مصوب هیأت مدیره و کلیه اسناد و مدارک مالی و اوراق رسمی و بهادار ، با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر همراه با خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن معتبر بوده و نامبردگان  مسئول امور اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می‌باشد. در غیاب رییس هیأت مدیره ، نائب رییس هیأت مدیره می تواند اسناد  مذکور را امضاء نماید.

2-: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیر و همراه با مهر انجمن، معتبر خواهد بود.

ماده 31: هیأت مدیره انجمن مکلف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را طبق مقررات اساسنامه برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.

ماده 32- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

1-اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و راهبرد وظایف تخصصی انجمن

2-حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء

3-افتتاح و یا بستن حساب در بانک‌ها

4-خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول به‌ منظور استفاده و یا تأمین هزینه‌های انجمن مشروط بر آنکه به منظور تقسیم سود بین اعضاء نباشد.

5-حضور در مراجع قضایی واداری ، شوراهای حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان

6-انعقاد قراردادهای دستجمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکل‌ها، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین‌نامه و اساسنامه انجمن‌ها

7-استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری

8-دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه

9-تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی

10-تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و همچنین پیش‌بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی

11-تدوین آیین‌نامه‌های داخلی

12-تعیین میزان حق عضویت اعضاء

13-اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از انعقاد جلسه به کمیسیون فرعی و خانه صنعت معدن و تجارت استان

14-تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی برای ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

15-تشکیل کمیته‌ها وکمیسیون ها  به شرح ذیل جهت تسهیل وظایف انجمن:

الف:  حقوقی

ب: حل اختلاف

ج:  بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها

د:  آمار و اطلاعات

هـ: رفاهی و خدمات اعضاء

و: کمیته تدارکات و پشتیبانی

ز: کمیته‌های آموزش ، تحقیق و پژوهش

ح: سایر کمیسیون ها و کمیته های تخصصی در صورت نیاز با تصویب هیات مدیره قابل تشکیل می باشد.

ماده 33- وظایف رئیس هیأت مدیره:

1- اداره جلسات هیأت مدیره

2-دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات

3-مراقبت در حسن جریان امور انجمن

4- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجرا

5-انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

ماده 34 - وظایف و اختیارات دبیر:

         دبیر انجمن، ریاست امور دبیرخانه انجمن را عهده‌دار بوده و مسئول تشکیلات اجرایی است و وظایف او در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و مقررات حاکم به شرح ذیل می‌باشد:

1-     استخدام یا به‌ کار گماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره

2-     انجام مکاتبات و نامه‌های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن

1-     گشایش حساب جاری وفق مفاد اساسنامه

2-     اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن

3-     ثبت صورتحساب هیأت مدیره در دفتر مربوطه

4-     حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء در محل انجمن

5-     تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه‌دار با مهر رسمی انجمن

6-     امضاء چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها  وفق اساسنامه

7-     دبیر مکلف است در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره، مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در                فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نیاید، می‌بایست مراتب را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون فرعی اطلاع دهد.

تبصره: در صورت استنکاف دبیر ، روند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات انجمن، موضوع طبق تبصره 2 ماده 17 اساسنامه صورت می پذیرد.

8-     ارائه بانک اطلاعاتی به روز شده، گزارش عملکرد سالیانه و سایر موارد درخواستی به کمیسیون فرعی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ماده 35- وظایف و اختیارات خزانه‌دار:

       خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چک‌ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره بوده و سایر وظایف وی به شرح ذیل می‌باشد:

1-     اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی و رسیدگی به حفظ حساب‌ها و تهیه تراز عملکرد مالی سالانه و انجام ترتیبات قانونی و ارائه به مراجع ذیصلاح قانونی

2-     وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی در صورت ارائه قبض رسید

3-     تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی

4-     تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان

5-     رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها، توسط اعضای انجمن

6-     نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی در چارچوب مقررات حاکم

7-     حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی انجمن

8-     تهیه بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره و مجمع عمومی جهت بررسی و تصویب آن

 

تبصره 1: خزانه‌دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در دفتر انجمن قرار دهد.

تبصره2: در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره، خزانه‌دار و رئیس هیأت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن را تا قطعیت انتخابات مجدد، کماکان اداره نماید.

 

ماده 36- وظایف و اختیارات بازرس:

         بازرسان انجمن متشکل از یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل می‌باشد که با رأی اعضای اصلی انجمن ، از بین نامزدهای واجد شرایط (اعضای انجمن و یا خارج از اعضای انجمن ) برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.  وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل می باشد:

1-     نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده.

2-     رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن.

3-     پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به کمیسیون فرعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

4-     رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.

5-     اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، وفق مفاد اساسنامه

6-     بازرس می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

7-     بازرس می‌بایست پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن اعلام نماید.

8-     بازرس ملزم می‌باشد خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی، هیأت مدیره یا کمیسیون فرعی ارائه نماید.

9-     بازرس مکلف است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به‌طور کتبی و رسمی گزارش نماید.

تبصره 1: چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است درخواست انحلال انجمن را به کمیسیون فرعی اعلام نماید.

تبصره 2: در صورت استعفاء، فوت و از دست دادن شرایط عضویت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده‌دار وظایف بازرس اصلی می‌شود.

 

ماده 37- شرایط انتخاب و تداوم فعالیت اعضای هیأت مدیره ، بازرسان و دبیر:

1-     داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-     نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

3-     نداشتن مشکلات موثر قانونی ( بدهی مالیاتی و بانکی و نظایر آن) به نحوی که منجر به ممانعت ثبت انجمن نزد مراجع ثبتی گردد.

4-     بازرسان علاوه بر موارد فوق میبایست واجد شرایط مندرج در ماده 147 قانون تجارت بوده و نسبت به آن ابراز تعهد نمایند.

 

ماده 38: مسئولان انجمن موظفند مدارک، دفاتر و اسناد مورد نیاز را عندالزوم جهت بررسی در اختیار کمیسیون فرعی قرار دهند.

 

فصل چهارم: انحلال و مقررات مربوط به آن:

ماده 39- در موارد ذیل انجمن منحل می‌گردد:

1-     بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده

2-     بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضایی

3-     در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن با تصویب کمیسیون فرعی ( پس از انعکاس و استعلام از کمیسیون اصلی )

تبصره: در صورت اقدام هیأت مدیره، بازرسان و یا یک سوم  اعضا برای دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات، مهلت‌های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جزء مهلت تعیین شده در بند 3 ماده فوق‌ منظور نخواهد شد.

 

ماده 40: از تاریخ انحلال انجمن، اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیأت تصفیه منتخب که از بین مدیران یا اعضا انتخاب می‌شود، امر تصفیه را به عهده می‌گیرد. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال، عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت. مدت مأموریت هیأت تصفیه از تاریخ انتخاب یک‌سال خواهد بود. در صورت نیاز به تمدید مدت مأموریت، کمیسیون فرعی نسبت به تمدید آن برای دوره های مشابه اقدام خواهد نمود.

تبصره : در صورت عدم انتخاب هیأت تصفیه، وظیفه آن به عهده رئیس هیأت مدیره و بازرسان خواهد بود.

 

ماده 41: انحلال انجمن موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد پیمان‌های بسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

 

ماده 42: در صورت انحلال انجمن، کلیه دارایی‌های آن با نظارت کمیسیون فرعی ، تعیین تکلیف خواهد شد.

 

ماده 43: تصویب و تغییر مفاد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده ، صرفا پس از انعکاس صورتجلسات و تغییرات انجام شده به کمیسیون اصلی امکان پذیر می باشد. کمیسیون فرعی نیز پس از تأیید و ممهور نمودن اساسنامه توسط کمیسیون اصلی، امکان ارائه اسناد به اداره ثبت شرکت های استان را خواهد داشت. در غیر اینصورت تصمیمات متخذه در مجمع فوق الذکر مورد تأیید کمیسیون اصلی نخواهد بود. هیأت مدیره مکلف است ترتیبات لازم برای ثبت مصوبات مجامع عمومی و سمتهای تعیین شده هیأت مدیره انجمن را در نزد مرجع قانونی ثبت به عمل آورد.

 

ماده 44: سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، تابع مصوبات کمیسیون بند 6 مصوبه شورای عالی اداری و دیگر مقررات و دستورالعمل های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

 

این اساسنامه شامل 44ماده و ............... تبصره در تاریخ ........................ به تصویب رسید.