مدارک لازم جهت عضویت


  1. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی عضویت
  2. فتوکپی پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس و یا ثبت موسسه یا شرکت
  3. 3* سه قطعه عکس 4
  4. معرفی نامه رسمی از طرف شرکت یا کارفرما