تاریخچه انجمن

انجمن تخصصی  نساجی در سال 1378 تاسیس گردید و در سال 1379 به عنوان اولین انجمن تخصصی  در ایران به شماره یک از وزارت صنایع و معادن مجوز فعالیت گرفت و متعاقب آن انجمن های تخصصی دیگر در استان مجوز فعالیت گرفته و اولین خانه صنعت و معدن ایران در آذربایجان شرقی به ثبت رسید.
در طول  سال ها فعالیت انجمن فراز و نشیب های فراوان وجود داشته که عامل اصلی ناشی از سیاست, برنامه و برخورد دولت های مختلف با تشکیلات مردم نهادN.G.Oها می باشد.
با توجه به اینکه صنعت سنتی نساجی در استان طبق شواهد و قراین موجود قدمت شش هزار ساله دارد و صنعت ماشینی نساجی در استان بیش از یک صد و پنجاه سال قدمت دارد, لذا این صنعت از بعد تاریخی, فرهنگی و تکنولوژی از غنای لازم برخوردار بوده و قرن ها محوریت اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه بوده است.
بخشی از اهداف انجمن حمایت از توسعه پایدار, شکوفایی, رفع مشکلات, ارتباط بین اعضا, دولت و سایر تولیدکنندگان در سطح استانی, ملی و بین المللی می باشد.
امیدواریم با برنامه ریزی و نگاه سیستمی تنگناهای سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت صنعت نساجی توسط دولت محترم در سطح استان رفع گردیده تا با همت کارآفرینان و همکاران عزیز و استفاده از تکنولوژی و دانش نوین این صنعت به جایگاه واقعی خود با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی موجود ارتقا یابد.
با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جدید هیات مدیره در مورخه 25 مرداد سال 1402، هیات مدیره جدید با همت و تلاش خود توانست پس از 24 سال از شروع فعالیت های انجمن، انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی را درمورخه 1402/10/19 به شناسه ملی 14012959850 و شماره ثبت 5767 در اداره ثبت شرکت های تجاری و غیرتجاری ثبت نماید.


123
کل واحد های عضو فعال در انجمن
211
کل واحد های فعال استان

شماره پیگیری ما

We are in good company.