تماس با ما

 انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی


آدرس: تبریز ، خیابان ارتش جنوبی ، ساختمان پست مرکزی ،طبقه4


شماره تماس:          35411687-041

ایمیل:                    eatmatex@gmail.com

فکس:                   35411651-041


An address must be specified for a map to be embedded