نام شرکت:  رهنمابافت


نام   مدیر عامل:                                    جلیل                                           

نام خانوادگی مدیر عامل:                      رهنمانیا             

نام کاربری:                                                               

تلفن دفتر مرکزی:                                           

فکس:                                                                      

کدپستی:                                                                 

وب سایت:                                                          


آدرس دفتر مرکزی:


آدرس کارخانه:


حوزه فعالیت:

تولید انواع پرده های توری

اطلاعات تماس:

تلفن کارخانه :  

فکس کارخانه :