رزومه محسن صدقی نسب


تحصیلات : فوق لیسانس IT از دانشگاه Liver pool (انگلستان) تاريخ اخذ مدرک 2004 و لیسانس مهندسی

مکانیک از دانشگاه University Seattle (آمريکا) تاريخ اخذ مدرک 1987


سمت فعلی : مدير عامل شرکت اطلس پود( تاريخ شروع 1366 ) و رئیس هیئت مديره شرکت اطلس تاژ(تاريخ

شروع 1382 )


سوابق تجربی : 36 سال به عنوان مدير عامل شرکت اطلس پود و 20 سال رئیس هیئت مديره شرکت اطلس

تاژ


تسلط به زبانهای : انگلیسی، آلمانی، فارسی و ترکی


فعالیتهای جنبی : رئیس انجمن صنايع نساجی و پوشا استان ، عضو سابق هیئت ريیسه اتاق ايران و آلمان -

عضو سابق هیئت نمايندگان اتاق ايران و تبريز - عضو هیئت مديره انجمن مديران صنايع استان آذربايجان

شرقی - عضو انجمن نساجی ايران - عضو انجمن صنفی صادر کنندگان صنعتی ، معدن و خدمات مهندسی -

عضو هیئت مديره خانه صنعت و معدن استان


آموزشها : مديريت اجرائی، مديريت استراتژيک، مديريت بازرگانی، مديريت آموزش، مفاهیم و اصول کنترل

کیفیت آماری و تحلیل داده ها، حسابداری صنعتی، بودجه بندی و مديريت هزينه پروژه ها