نام شرکت:vsman​


نام   مدیر عامل:                                           حسین                                                     

نام خانوادگی مدیر عامل:                                   کیوان پور

نام کاربری:                                                               حقوقی

تلفن دفتر مرکزی:                                                 04134258757

فکس:                                                                        

کدپستی:                                                                 آدرس دفتر مرکزی:

تبریز - شهرک سردار سلیمانی بعد از فلکه سوم پوشاک کارا

آدرس کارخانه:

تبریز - شهرک سردار سلیمانی بعد از فلکه سوم پوشاک vsman

حوزه فعالیت:

پوشاک

اطلاعات تماس:

تلفن کارخانه : 34258757-041     

فکس کارخانه : -041